SOLO-LAB

Inzending van Anne Seghers, Zineb Seghrouchni en Evelien Pieters


Er is een stille sociale revolutie gaande: niet eerder in de geschiedenis woonden zoveel mensen alleen. Wie is die alleenwoner? De groep is divers en in een groeiend aantal gevallen is de situatie niet tijdelijk, maar permanent. De prognoses voor de nabije toekomst tonen ook in Rotterdam een piek aan eenpersoonshuishoudens. Deze nieuwe situatie wringt met de huidige inrichting van onze maatschappij. Samenwonen is nu immers de norm. Een toekomst met een groot aandeel alleenwoners biedt een nieuw perspectief voor Rotterdam en roept tegelijkertijd vragen op. Wat betekent dit voor de woning, de openbare ruimte en het stedelijk leven? Hoe blijft wonen betaalbaar voor iedereen, welke nieuwe of alternatieve financieringsvormen kunnen het alleenwonen beter faciliteren?

Het SOLO-LAB gaat op zoek naar antwoorden en mogelijkheden en verkent de rol van de woningcorporatie hierin. Het SOLO-LAB is een combinatie van een fysiek, architectonisch experiment en een (cultureel) kennisprogramma. Het heeft plaats in een of enkele leegstaande woningen in Rotterdam. Het doel is om te komen tot nieuwe concepten in een toekomst waar alleenwonen de norm is. Het SOLO-LAB bestaat uit vier onderdelen; een serie talkshows, (ontwerpend) onderzoek op locatie door alleenwoon-gasten, een ruimtelijke vertaling van kansrijke alleenwoon-concepten in de woning en wijk én een website die resultaten toont, kennis deelt en uitwisseling en reflectie mogelijk maakt.