Ode aan de doorzonwoning

Inzending van Piet Vollaard, Ward Mouwen en Jacques Vink.


De doorzonwoning is de gewoonste woning van Nederland. Er zijn in de periode 1945-1980 zeker een miljoen doorzonwoningen in alle steden en dorpen gebouwd. De doorzonwoning is zo gewoon, dat architecten er niet echt van houden. Wij wel! en de meeste bewoners ook trouwens. De doorzonwoning is een geliefde woning in het goedkopere, sociale segment van de woningbouwvoorraad. Tegenwoordig is het type bij uitstek geschikt voor starters en kleinere gezinnen.

Lifestyle
De doorzonwoning laat elke lifestyle toe. Door de jaren heen heeft elke nieuwe interieurmode en lifestyle gemakkelijk een plaats in de doorzonwoning kunnen veroveren. Daardoor mag je aannemen dat de doorzonwoning ook voor wat betreft nieuwe lifestyles of gezinssamenstellingen uiterst toekomstbestendig is.

Maar...
de doorzonwoning heeft ook een probleem. Gebouwd in de wederopbouwperiode zijn met name de wat oudere doorzonwoningen niet of nauwelijks geïsoleerd. Daarmee voldoet de doorzonwoning niet aan de hedendaagse energieprestatie-eisen en is daardoor zonder aanpassing weinig toekomstbestendig.

Doorzon 2.0
Sloop en nieuwbouw waren lange tijd de manier om grootschalige herstructureringsprojecten aan te pakken. Anno 2015 is dit maatschappelijk niet meer wenselijk, noch budgettair haalbaar. Eigenaren en beheerders (waaronder woningcorporaties) zijn gebaat bij behoud. Doorzon 2.0 geeft de woning een thermojas waarmee de energieprestatie op het peil van die van nieuwbouw wordt gebracht. Tijdens de upgrade kunnen de bewoners gewoon in hun huis blijven wonen, verbetering vindt alleen plaats aan de buitenzijde. De indeling en afwerking van het interieur kunnen daarentegen vervolgens door de bewoners zelf worden aangepast, eventueel financieel geholpen door middel van een ‘klushuur-constructie’.