Procedure

De procedure voor de prijsvraag en het bepalen van de winnaar(s):

 • De prijsvraag start op vrijdag 10 oktober voor zowel amateurs als professionals.
 • Deelnemers bepalen zelf of zij zich inschrijven als amateur of als professional.
 • Deelnemers kunnen ideeën inzenden van vrijdag 10 oktober tot en met zondag 30 november.
 • Vrijdag 9 januari publiceren we alle inzendingen online. Vanaf dan kan het publiek stemmen.
 • De amateurs dingen mee naar de publieksprijs (3e = 250 euro, 2e = 500 euro, 1e = 1.000 euro). De stemmen op amateurs zijn medebepalend voor de publiekswinnaar(s). De stemronde duurt ongeveer drie weken. De winnaar(s) worden bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst (datum en tijd volgt).
 • Bij de professionals kiest de vakjury vijf potentiële winnaars. Zij pitchen hun idee tijdens de bijeenkomst voor de vakjury. Daarna wordt/worden de winnaar(s) bekend gemaakt.
 • De winnaar(s) van de professionals krijgt 15.000 euro om het idee uit te werken tot een realiseerbaar concept. 
 • Havensteder stelt voor de uiteindelijke realisatie 50.000 euro beschikbaar. Is een hoger budget nodig, dan spannen Havensteder en de winnaar(s) zich samen in om financieringspartners te vinden.
 • Op 10 oktober 2015 is de realisatie klaar of is er tenminste presentatie van het uitgewerkte concept (afhankelijk van winnend idee).

Criteria inzendingen

De inzendingen worden voor publicatie beoordeeld op drie criteria:

 • Betaalbaarheid: in hoeverre is het idee, na realisatie, betaalbaar als woongelegenheid voor het algemeen publiek dan wel levert het idee een bijdrage aan betaalbaarheid van het wonen? Ideeën over nieuwe hypotheekvormen, financiering met crowdfunding en dergelijke zijn dus ook van harte welkom.
 • Flexibel: in hoeverre is het idee, na realisatie, aan te passen aan veranderende omstandigheden? Is het verplaatsbaar en/of afbreekbaar?
 • Realiseerbaar: is het idee binnen afzienbare tijd en redelijk budget te realiseren?
 • Kan het gerealiseerd worden in een van de wijken van Havensteder? Wij verhuren en verkopen woningen in Rotterdam, zowel boven als onder de Maas en in Capelle aan den IJssel.

De uitslag wordt gepubliceerd op deze website. Winnaar(s) krijgen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.